Verzilver nu je gratis Blue-bikerit en verplaats je in alle vrijheid

Heb jij altijd al eens willen proeven van alle vrijheid van Blue-bike? Of denk jij nu Blue-bike, wat is dat? Wel…wij zijn een deelfietssysteem met een netwerk verspreid over heel België. Ondertussen vind je ons aan meer dan 65 trein-, tram- en busstations. Blue-bike brengt je met andere woorden vlot van punt A naar B, én terug. Want na het openbaar vervoer stap jij vanaf alle grote Belgische stations meteen op een Blue-bike om je rit verder te zetten. Ideaal voor jouw verplaatsing naar het werk, vakantie in eigen land, of gewoon… voor een heerlijke fietstocht. (Her)ontdek jij mee de fiets?  

Dankzij de tijdelijke actie met steun van de Vlaamse overheid kan jij nu proeven van Blue-bike. 

Wat moet je doen om een gratis Blue-bikevoucher aan te vragen? Sms BLUEBIKE naar 3310 (0,15 EUR/SMS verzonden, 0,00 EUR/SMS ontvangen). Hierna ontvang je meteen jouw 10-cijferige, unieke code per sms. Met deze code kan je eenmalig, op een Blue-bikelocatie naar keuze, een Blue-bike ontlenen. Hoe je de rit verzilvert, leggen we hier stap voor stap voor je uit.  Je betaalt enkel voor het versturen van je sms (0,15 EUR/SMS verzonden, 0,00 EUR/SMS ontvangen), en je ontvangt een gratis Blue-bikevoucher waarmee jij een Blue-bike kan ontlenen.

 Je rit is geldig voor maximaal 24 uur. Hierna dien je de Blue-bike en sleutel weer binnengebracht te hebben. Zorg ervoor dat je Blue-bike na gebruik weer in dezelfde fietsenstalling staat en dat de sleutel weer in dezelfde Blue-bike-automaat wordt teruggebracht. Van zodra jij de sleutel en Blue-bike hebt teruggebracht, is je rit afgesloten. Je kan je voucher met andere woorden één keer ingeven aan een Blue-bike-automaat.

We wensen je erg veel fietsplezier!

 

Hoe ontleen ik een Blue-bike met mijn ontvangen vouchercode?

 • Kies de locatie waar je een Blue-bike wil ontlenen. En begeef je naar deze Blue-bikelocatie.
 • Raak het scherm van de Blue-bike-automaat aan.
 • Kies voor “ontlenen” en vervolgens voor “voucher”.
 • Geef de code in: dit zijn de 10 cijfers die je via sms ontving.
 • De schuif gaat open. Neem de sleutel waarvan het rode lampje oplicht uit de automaat.
 • Zoek de Blue-bike met het overeenkomstige nummer. Je vindt de nummers op het spatbord en aan een tag van de sleutel.
 • Check de Blue-bike voor je vertrekt op defecten. Is er iets mis met je toegewezen Blue-bike? Lever de sleutel dan binnen de 15 minuten in zoals hieronder beschreven, meld de fiets defect en ontleen een nieuwe Blue-bike met je vouchercode. Veel succes!

Download hier het stappenplan over hoe je een Blue-bike ontleent met je voucher.

 

Hoe breng ik de Blue-bike en sleutel weer terug?

 • Zet de Blue-bike terug in het fietsenrek. Je dient de Blue-bike terug te brengen naar dezelfde locatie.
 • Maak de ketting vast, doe de fiets op slot en neem de sleutel mee naar de automaat.
 • Scan de zwarte sleuteltag aan de automaat.
 • Heb je een defect opgemerkt? Dan kan je dit aangeven op het scherm. Zo niet, kies dan voor “Niets te melden”.
 • De schuif gaat nu open en je kan de sleutel weer via de zwarte sleuteltag in de automaat steken. Je steekt de zwarte tag in de opening waar het rode lichtje brandt.
 • De schuif sluit en je ontvangt op het scherm de melding dat je rit werd afgesloten.

Download hier het stappenplan over hoe je een Blue-bike en sleutel terugbrengt.

Ging er iets mis, of heb je nog vragen? Check dan zeker onze veelgestelde vragen of stuur dan een mailtje naar info@blue-bike.be.

 

Blue-bike, in partnerschap met Ethias. Een actie met steun van de Vlaamse overheid.


ACTIEVOORWAARDEN Art. 1. De naamloze vennootschap Blue-mobility (hierna genaamd “de organisator”), ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0832.369.965, gevestigd en haar vennootschapszetel hebbende te 2060 Antwerpen, Carnotstraat 39, organiseert een actie dewelke begint woensdag 24 juni 2020 en dewelke eindigt wanneer alle 10.000 Blue-bikevouchers werden uitgedeeld. Een persoon die een sms stuurt met het keywoord BLUEBIKE naar shortcode 3310 (0,15 EUR /SMS verzonden, 0,00 EUR/SMS ontvangen) neemt deel aan de actie (hierna: “de deelnemer”). Art. 2. De deelneming aan deze actie staat open voor iedere persoon dewelke de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en nog geen abonnement heeft bij Blue-bike. Een sms-shortcode met keyword versturen, is enkel mogelijk met Belgische (+324) mobiele nummers. Andere nummers worden niet door de shortcode herkend. Art. 3. De algemene voorwaarden van de organisator zijn op deze actie van toepassing.  Art. 4. Om geldig deel te nemen moet de deelnemer een sms versturen naar 3310 (0,15 EUR/SMS verzonden, 0,00 EUR/SMS ontvangen) in combinatie met het woord BLUEBIKE. Foute combinaties zullen niet worden herkend. Bij een juiste combinatie ontvangt de deelnemer automatisch een 10-cijferige vouchercode. Deze cijfercode kan worden ingegeven aan één Blue-bike-automaat naar keuze, en geeft recht op één rit van maximaal 24 uur. Een rit eindigt bij het correct inleveren van de sleutel en Blue-bike. Een rit is afgesloten bij het inleveren van de sleutel en fiets, ook als deze rit korter is dan 24 uur. Hierna kan de voucher niet meer gebruikt worden. De Blue-bikefiets moet worden teruggebracht naar dezelfde locatie als waar die ontleend werd. Na het sluiten van de Blue-bike dient de sleutel op de voorziene manier teruggeplaatst worden in de sleutelautomaat. Hierna ontvangt de gebruiker de melding “Je rit werd correct afgesloten” op de Blue-bike-automaat. Alleen dan werd de rit goed afgesloten.  Art. 5. Elke deelnemer kan slechts één voucher per gsm-nummer aanvragen. Het sms-systeem heeft gsm-nummererkenning waardoor het niet mogelijk is om een tweede voucher aan te vragen.  Art. 6. Deelname aan de actie kost de deennemer 0,15 EUR per verstuurde sms naar het actienummer 3310, het ontvangen van een sms via het actienummer is gratis voor de deelnemer. De voucher die uitgedeeld wordt aan de deelnemer is gratis mits correct gebruik. Let wel, foutief gebruik van de voucher kan achteraf in rekening van de deelnemer gebracht worden. De voucher geeft recht op een rit van maximaal 24 uur. Langer gebruik is niet toegestaan en kan in rekening worden gebracht aan de deelnemer. De Blue-bike en de sleutel moet worden teruggebracht naar hetzelfde eindstation als waar hij/zij de Blue-bike ontleende. Het binnenleveren van de Blue-bike en sleutel op een andere locatie, ook in dezelfde stad, kan voor extra kosten zorgen.  Art. 7. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de website en/of het sms-systeem. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de actie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. Art. 8. De deelnemer kan de organisator bereiken via info@blue-bike.be en verbindt zich ertoe de organisator (Blue-bike) binnen 24u op de hoogte te brengen bij problemen of foutief gebruik. Art. 9. De naamloze vennootschap Blue-mobility en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien in geval van overmacht, waardoor bepaalde modaliteiten van deze actie zouden dienen te worden gewijzigd. Art. 10. De Blue-bikevoucher is niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld.  Art. 11. De voucher is maximaal 2 maanden geldig. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor tijdig gebruik van deze voucher.  Art. 12. De organisator van deze actie behoudt zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van zijn wil dit rechtvaardigen. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten zijn wil om, de actie zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.  Art. 13. Het loutere deelnemen aan deze actie houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking worden genomen. Art. 14.  Elke klacht in verband met de actie moet schriftelijk worden verstuurd binnen de 7 werkdagen na het voorval waarvoor de deelnemer klacht wenst neer te leggen naar de maatschappelijke zetel van de organisator. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch worden behandeld. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet worden behandeld. Het huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken. Art. 15. Bij deelname aan de actie -en dus bij gebruik van de Blue-bikevoucher- heeft de organisator het recht om de deelnemer nadien eenmalig te contacteren met een commercieel aanbod. Dit gebeurt via sms en op het nummer dat de deelnemer gebruikte om de sms te versturen. De deelnemer kan het contact te allen tijde verbreken door STOP te sturen naar de shortcode waarmee de organisator contact opneemt. Art. 16. De persoonsdata die verzameld worden tijdens deze sms-actie is het gsm-nummer waarmee de deelnemer de sms verstuurt. Dit gsm-nummer wordt gekoppeld aan het vouchernummer dat naar dit gsm-nummer wordt verstuurd. Deze gegevens worden 12 maanden bijgehouden. Art. 17. Blue-bike heeft het recht contact op te nemen met de deelnemer via het opgegeven gsm-nummer in geval van problemen of vragen.  Art. 18. Het is mogelijk dat de deelnemer een sms stuurt op het moment dat de 10.000 vouchers werden uitgedeeld. De organisator zal alle communicatie rond het sms-nummer en het keywoord zo snel mogelijk verwijderen bij uitputting van de voorraad, en is niet verantwoordelijk voor het laattijdig verwijderen van de boodschap door derden. Art. 19. De organisator verklaart kennis genomen te hebben van de GOF-guidelines. Art. 20. indien de deelnemer Premium nummers heeft geblokkeerd of indien hij geen krediet beschikbaar heeft op de mobiele telefoon, kan hij/zij niet deelnemen.