Bring A Friend - actievoorwaarden

Als Blue-bikelid krijg je de kans om vouchers te verdienen door nieuwe leden aan te brengen en hen te doen fietsen. Je kreeg van ons een e-mail met een promocode en de stappen die je moet volgen om deel te nemen.

Door deel te nemen aan deze actie, verklaar je je akkoord met het verloop en de voorwaarden van deze actie:

 

Verloop van de actie

  1. Bestaande Blue-bikeleden krijgen een e-mail met een promocode die ze mogen verspreiden onder hun vrienden.
  2. Deze promocode geeft recht op een gratis lidmaatschap bij Blue-bike ter waarde van €12 (1 jaar geldig). De promocode is geldig tot en met 30 april.
  3. Nieuwe leden die zich met deze promocode inschrijven, zal in de loop van de maand april via mail gevraagd worden om het e-mailadres en het klantnummer van hun aanbrengende vriend aan ons door te geven. Dit ter bevestiging dat het nieuwe lid zich via een bestaand Blue-bikelid aansluit. Elk aangebracht lid levert het bestaande Blue-bikelid 1 voucher op.
  4. Alle ritten die de vrienden van het aanbrengende Blue-bikelid afleggen tussen de start van de actie en 31 augustus 2022, worden opgeteld. Per 5 ritten van zijn/haar vrienden ontvangt het aanbrengende lid 1 voucher.

 

Wie kan deelnemen?

De e-mail met promocode wordt door Blue-bike verzonden naar particuliere leden die zich ingeschreven hebben ten laatste op 24 maart 2022. Enkel deze personen zullen bij deze actie door hun vrienden opgegeven kunnen worden als Blue-bikecontact en vouchers kunnen verdienen.

 

Vouchers

Aanbrengende Blue-bikeleden zullen een maximum van 20 vouchers kunnen verdienen: 1 voucher per nieuw lid dat zij aanbrengen + 1 voucher per 5 ritten die zijn/haar vrienden afleggen. Bijvoorbeeld: 3 aangebrachte leden (= 3 vouchers) + 25 ritten (=5 vouchers) leveren in totaal 8 vouchers op.

Het rittenaantal van de aangebrachte vrienden zal opgeteld worden en naar het dichtstbijzijnde vijftal afgerond worden. Hiervoor tellen we alle ritten mee die door de vrienden van het Blue-bikelid afgelegd worden tussen 24 maart en 31 augustus 2022. Bijvoorbeeld: 12 ritten = 2 vouchers; 8 ritten = 2 vouchers.

Vouchers voor het aanbrengen van nieuwe leden zullen in de eerste week van mei 2022 geraadpleegd kunnen worden in de online My-Blue-bike omgeving; vouchers voor afgelegde ritten zullen in de eerste week van september 2022 geraadpleegd kunnen worden. Er wordt ter herinnering op beide momenten een e-mail verzonden naar leden die 1 of meerdere vouchers verdiend hebben. Deze vouchers zullen enkel beschikbaar zijn indien de ontvanger op het moment van verzenden nog steeds lid is bij Blue-bike. De vouchers zijn 6 maanden geldig en kunnen enkel gebruikt worden zolang het lidmaatschap actief is.

 

Nieuwe leden - gratis inschrijven

Vrienden van Blue-bikeleden kunnen zich van 24 maart 2022 tot en met 30 april 2022 gratis lid maken van Blue-bike door gebruik te maken van een promocode; een lidmaatschap is €12 waard en blijft 1 jaar geldig. De rittarieven (€1,50 of €3,50, afhankelijk van de ontleenlocatie) zullen wel aangerekend worden.

Na het eerste jaar zal het lidmaatschap betalend worden (€12 per jaar); dit lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Na het eerste jaar lidmaatschap zal het Blue-bikelid via e-mail op de hoogte worden gebracht dat het lidmaatschap automatisch verlengd zal worden, tenzij deze dit zelf tijdig stopzet.

Na hun inschrijving zal Blue-bike de nieuwe leden via e-mail vragen om een e-mailadres en klantnummer van een bestaand Blue-bikelid door te geven. Met deze gegevens kan Blue-bike het nieuwe lid als vriend koppelen aan het bestaande lid en na afloop van de actie het juiste aantal vouchers toekennen.